W Dziennika Gazety Prawnej z 17 lipca 2018 r. (Nr 137) ukazał się dodatek specjalny, dotyczący projektowanych zmian w rozporządzeniu Unii Europejskiej, dotyczącym dodatkowego prawa ochronnego prawa ochronnego na produkty lecznicze. Komisja Europejska, pod wpływem postulatów płynących ze środowiska producentów farmaceutycznych, zaproponowała nowelizację rozporządzenia. Stanowi one jeden z etapów zmian legislacyjnych, które pozwolą na szybsze niż dotychczas pojawianie się odpowiedników leków innowacyjnych. Zmiany są również ważne dla polskiego przemysłu farmaceutycznego, który w olbrzymiej większości składa się z producentów generycznych. Pozwolą na ochronę istniejących i tworzenie nowych, innowacyjnych miejsc pracy w Polsce i za granicą. Dostęp do artykułu można uzyskać na stronach Dziennik Gazety Prawnej (LINK). Zachęcamy do lektury!