Primum non nocere (z łaciny “po pierwsze nie szkodzić“) to jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie. Autorstwo tej zasady nie jest znane, lecz zgodnie z tradycją przypisywane jest Hipokratesowi z Kos. Każde działanie w medycynie obciążone jest możliwością wystąpienia powikłań, czy niepożądanych zdarzeń. Decyzja o zastosowaniu leku, zabiegu, czy nawet dostępnego w obrocie ogólnym środka np. siemienia lnianego, powinna być poprzedzona wnikliwym wywiadem, badaniem fizykalnym, zapoznaniem się z historią chorób Pacjenta, a także stosowanym dotychczas leczeniem. Wspomniane siemię lniane może np. zaburzyć wchłanianie niektórych leków min stosowanych w leczeniu tak poważnych schorzeń, jak niedoczynność tarczycy, czy przeciwzakrzepowych. Dlatego na tej stronie i blogu nie będzie nigdy miało miejsce udzielanie porad lekarskich, gdyż świadczyłoby to o braku profesjonalizmu. Lekarz udzielając porady, bierze odpowiedzialność za skutki. Moralną, ale również karną. Zacytuję jeszcze raz Hipokratesa, Ojca Medycyny: “Salus aegrotri suprema lex est” – zdrowie chorego najwyższym prawem.