1. Specjalizacja pierwszego stopnia choroby wewnętrzne
  2. Specjalizacja drugiego stopnia choroby wewnętrzne
  3. Specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii
  4. Dyplom umiejętności PTGE wykonywania badań endoskopowych w zakresie panendoskopii
  5. Dyplom umiejętności PTGE wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii
  6. Ok. 15.000 wykonanych gastroskopii. Ok. 7.000 wykonanych kolonoskopii (w tym polipektomie i zabiegi endoskopowe)