Zagadnienia z dziedziny gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego są tematem moich zainteresowań od pierwszych lat studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny), które ukończyłam w 1996 roku.

Specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych uzyskałam w 1999 roku. W 2005 roku, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. 8 listopada 2011 roku po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i na bieżąco uzupełniam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i zjazdach w Polsce i za granicą.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego potwierdzone Dyplomami Umiejętności w dziedzinach: panendoskopii i kolonoskopii wydanymi przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.

Poza tym uwielbiam moją pracę:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *