Dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli jest to potrzebne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub innej osoby fizycznej. Takie interesy mogą być związane z potrzebą ochrony zdrowia. Jeśli farmaceuta omyłkowo wydał niewłaściwe leki powinien się skontaktować z właściwą przychodnią czy też szpitalem (w celu uzyskania danych, pomocnych do porozumienia się z pacjentem). Szpital (przychodnia) mogą w tej sytuacji udostępnić dane osobowe, konieczne do nawiązania kontaktu. Ponieważ działają w celu ochrony zdrowia pacjenta, mają prawo powołać się na potrzebę ochrony jego żywotnych interesów zdrowotnych. Nie twórzmy kolejnych mitów, nie sprowadzajmy RODO do absurdu.  Czytajmy zatem przepisy, starając się je rozumieć. Wówczas jesteśmy bardziej świadomi własnych praw oraz obowiązków. Więcej na ten temat można znaleźć np. w artykule Sławomira Wikariaka: “RODO. Zdrowie człowieka ważniejsze od ochrony danych” (LINK).

Zapraszamy!