SPC manufacturing waiver

W Dziennika Gazety Prawnej z 17 lipca 2018 r. (Nr 137) ukazał się dodatek specjalny, dotyczący projektowanych zmian w rozporządzeniu Unii Europejskiej, dotyczącym dodatkowego prawa ochronnego prawa ochronnego na produkty lecznicze. Komisja Europejska, pod wpływem postulatów płynących ze ...

Primum nom nocere, czyli dlaczego nie udzielam porad medycznych na stronie internetowej, czy blogu.

Primum non nocere (z łaciny „po pierwsze nie szkodzić„) to jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie. Autorstwo tej zasady nie jest znane, lecz zgodnie z tradycją przypisywane jest Hipokratesowi z Kos. Każde działanie w medycynie obciążone jest możliwością wystąpienia powikłań, ...